Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013


ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Η έκπτωση κατά 30% στα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους του ΟΤΕ {και όχι μόνο στα μέλη συγκεκριμένου συλλόγου}.

Από τις 16/09/2013 όλοι οι συνταξιούχοι ΟΤΕ έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την προσφορά έκπτωσης παγίου εφόσον προσκομίσουν σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου COSMOTE και ΟΤΕshop, τo παρακάτω δικαιολογητικό:

Ø  αντίγραφο του τελευταίου φύλλου ή πρόσφατου φύλλου της επικουρικής σύνταξης ΤΑΥΤΕΚΩ

           ή εναλλακτικά

Ø  αντίγραφο της Απόφασης Συνταξιοδότησης, όπου θα αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος είναι πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ. Αν δεν αναγράφεται, τότε αντίγραφο του τελευταίου φύλλου εκκαθάρισης της κύριας σύνταξης ή την επιστολή απόλυσης.

Την ενεργοποίηση της έκπτωσης μπορείτε να ζητήσετε και στο 13838 {θα σας ζητήσουν να στείλετε με φαξ ή με email τα παραπάνω δικαιολογητικά}.

Τέλος μπορείτε να στείλετε μια απλή αίτηση, αντίγραφο της ταυτότητάς σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο φαξ 210-2511004.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επισκέψεις από 21-2-2012