Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση Δ.Σ. ΤΑΥΤΕΚΩ
Εγκρίνεται η παράταση έως 30-6-2014 της ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, τα οποία είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013, των μελών οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισης, δηλαδή τα τέκνα άνω των 18 ετών να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π.
Σε κάθε περίπτωση που οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται απαγορεύεται η χρήση από τον ασφαλισμένο του βιβλιαρίου ασθενείας για παροχή σε είδος και σε χρήμα και το ΤΑΥΤΕΚΩ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του.
Οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας θα ελεγχθούν κατά την επόμενη θεώρηση των βιβλιαρίων.
Εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα μέλη) που διέπονται από τις διατάξεις της προαιρετικής ασφάλισης :
  1. 1.Οι υπαχθέντες στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του ΟΤΕ στις 30-12-2012, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.
  2. 2.Όσοι πρόκειται να ενταχθούν σε επόμενο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης.
  3. 3.Όσοι υπάγονται στις λοιπές περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επισκέψεις από 21-2-2012