ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΑΓΩΓΕΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ  ΧΡΟΝΩΝ
 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες
 
Αρχίζουμε την κατάθεση αγωγών, με τις οποίες διεκδικούμε  τα κλεμμένα των συντάξεών μας απ' τις επιδρομές των τελευταίων χρόνων
Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα τις βρείτε στη στήλη ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
στο blog του Κινήματος Συνταξιούχων
Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει είναι ο Βαγγέλης Σαλαμάρας
Τι θα απαιτηθεί απ' τον καθένα μας:
1.     Η απόφαση συνταξιοδότησης {αντίγραφο}
2.     Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο
3.     Τα προσωπικά μας στοιχεία
4.     Πίνακας με τις αποδοχές μας της κύριας σύνταξης απ' τον Δεκ 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.
5.     Πίνακας με τις αποδοχές μας της επικουρικής σύνταξης απ' τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013
Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να στείλετε με:
 α. Ταχυδρομείο στη Διεύθυνση:
Ευάγγελος Π. Σαλαμάρας
Διονύσου 95 - 15124 Μαρούσι
β. Με φαξ στον αριθμό 210-6440764 - Υπόψη Κου Σαλαμάρα
γ. Με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:
Τηλέφωνο: Σταθερό - Κινητό - 6973306443
Το κόστος της κατάθεσης των  αγωγών θα μοιράζεται , θα φτάνει από 35 - 40 περίπου Ευρώ και θα κατατίθεται όταν οι αγωγές θα είναι έτοιμες.
Οποιος συνάδελφος θέλει τα σχετικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή να μας το ζητήσει σε ένα από  τα παρακάτω email:
 
diaman@otenet.gr ή g-seaman@otenet.gr  ή kinimasyntaxiouchon@gmail.com
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο/Η υπογράφων/υπογράφουσα ………….. ……………. του …………, κάτοικος ………, οδός ………. αρ. …, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……… ΑΔΤ, που εκδόθηκε από το ΑΤ ……….., εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον Ευάγγελο Σαλαμάρα, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 34082), κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Διονύσου αρ. 95, όπως καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή για τις διαδοχικές περικοπές της συντάξεώς μου και όπως με εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής. Επίσης, τον εξουσιοδοτώ όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την κατάθεση και τη συζήτηση της ως άνω αγωγής ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής και Δικαστηρίου.
 
Αθήνα, …/…/…
Ο/Η Εξουσιοδοτών/Εξουσιοδοτούσα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
{Για το Δικηγόρο}
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                               Ταχ. Κώδικας:
ΠΟΛΗ:                                                        ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
 
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η          ΑΓΑΜΟΣ/Η             ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η         ΧΗΡΟΣ/Α
ΗΛΙΚΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:
1.                                   2.                                   3.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ:
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ           ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ            ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ {πχ ΔΑΝΕΙΑ}:
ΥΠΑΡΧΟΥΝ                                               ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΠΛΗΡΗΣ              ΜΕΙΩΜΕΝΗ                  ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛ. ΚΡΑΤ. 4024 & 4051 ΚΡΑΤ. 4093 ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
Δεκ-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιαν-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Φεβ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαρ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Απρ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαϊ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιουν-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιουλ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αυγ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σεπ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Οκτ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Νοε-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δεκ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιαν-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Φεβ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαρ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Απρ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαϊ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιουν-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιουλ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αυγ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σεπ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Οκτ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Νοε-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δεκ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιαν-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Φεβ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαρ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Απρ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μαϊ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιουν-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ιουλ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αυγ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σεπ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Οκτ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Νοε-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δεκ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (3986/2011 άρθρο 44) ΠΕΡΙΚΟΠΗ 4024/2011 άρθρο 2 ΠΕΡΙΚΟΠΗ 4051/2012 άρθρο 6 ΜΕΙΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (4093/2012) ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
    εφαρμογή από 9/2011 εφαρμογή από 11/2011 εφαρμογή από 1/2012 εφαρμογή από 1/2013      
Σεπ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Οκτ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Νοε-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Δεκ-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Ιαν-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Φεβ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Μαρ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Απρ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Μαϊ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Ιουν-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Ιουλ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Αυγ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Σεπ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Οκτ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Νοε-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Δεκ-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Ιαν-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Φεβ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Μαρ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Απρ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Μαϊ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Ιουν-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Ιουλ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Αυγ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Σεπ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Οκτ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Νοε-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!
Δεκ-13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ!

 

ΕΝΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Κάνουμε γνωστά στα μέλη και τους φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τα παρακάτω:

Μετά τις γνωστές σε όλους μας αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεών μας, κύριων και επικουρικών, και κατόπιν προτροπής πολλών συναδέλφων, προχωρήσαμε σε διερεύνηση δυνατότητας δικαστικών προσφυγών για τη διεκδίκηση έστω και μέρους των απωλειών που είχαμε τα τελευταία τρία έτη, βάσει των λεγόμενων μνημονιακών νόμων.

Για τον παραπάνω σκοπό ήρθαμε σε επαφή και επισκεφθήκαμε  αρκετούς δικηγόρους που ασχολούνται με τέτοιες υποθέσεις και τους ζητήσαμε να μελετήσουν τα θέματα και να μας κάνουν τις προτάσεις  τους. Στη φάση αυτή αποφύγαμε δικηγόρους γνωστούς από τα τηλεοπτικά παράθυρα αλλά και άλλους με... ιδιαίτερες δεσμεύσεις.

Σημειώνουμε ότι, όπως προκύπτει από τις επαφές μας με τους δικηγόρους,  οι παραπάνω δικαστικές διεκδικήσεις, όπως άλλωστε και κάθε μορφής  διεκδικήσεις,  θα είναι δύσκολες και χρονοβόρες και φυσικά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα έχουν δεδομένο αίσιο αποτέλεσμα. Όμως θεωρούμε ότι είναι ένα μέσο διεκδίκησης που δεν πρέπει  να παραλείψουμε, γι’  αυτό και αναλάβαμε τη σχετική πρωτοβουλία.

Καταλήξαμε σε  τρεις δικηγόρους, τους Θανάση Ξηρό, Γιώργο Παπαηλιού και Βαγγέλη Σαλαμάρα, από τους οποίους ζητήσαμε και μας έδωσαν και έγγραφες  προτάσεις.

Από τις απαντήσεις των παραπάνω δικηγόρων προκύπτουν γενικά τα ακόλουθα :

-         Η διεκδίκηση θα γίνει μέσω αγωγών αποζημίωσης στα Διοικητικά Δικαστήρια, στους τρεις διαδοχικούς βαθμούς δικαιδοσίας τους. Μετά την εξάντλησή τους και εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό , υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο ΕυρωπαΪκό Δικαστήριο των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούργο.


-         Η αναζήτηση των ποσών μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο δύο ετών , καθώς η παραγραφή των αξιώσεων έναντι του δημοσίου είναι διετής {άρα κάθε 2 με 2,5 χρόνια θα πρέπει να προσφεύγουμε ξανά}.


-         Για κάθε αγωγή οι ενάγοντες {οι κάθε φορά προσφεύγοντες} δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 50.


-         Περαιτέρω, οι παραπάνω δικηγόροι αναφέρονται στα έγγραφα που χρειάζονται, καθώς και στο κόστος των διεκδικήσεων, που, σε γενικές γραμμές, συνίσταται σε ένα ποσό για  την έγερση των αγωγών  και  σε ποσοστό επί του επιδικαζόμενου ποσού.

Τα μέλη του συλλόγου μας μπορούν να απευθυνθούν σε έναν από τους προτεινόμενους δικηγόρους, κατά την κρίση τους, με επίκληση της ιδιότητάς τους ως μελών του συλλόγου.

Εξυπακούεται ότι ο σύλλογός μας θα είναι σε επαφή με τους παραπάνω δικηγόρους και θα παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων, ενημερώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέλη του.

Όλα τα παραπάνω τα παρουσιάσαμε στη Γενική Συνέλευση του σωματείου μας που έγινε την 6 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΗΡΟΣ

δικηγορος - ΔΝ

 

σινα 30 - 10672 - αθηνα
τηλ. 210.36.35.137 - fax 210.36.29.353
e-mail : thxiros@yahoo.comΣε συνέχεια των συναντήσεών μας και σε απάντηση της από 7 Φεβρουαρίου 2013 επιστολή σας, με την παρούσα ενημερώνω εσάς και τα μέλη σας για τα ζητήματα που μου θέσατε. Οφείλω εξαρχής να επισημάνω ότι είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω μόνο στα βασικά σημεία κάθε ερωτήματος, όσα κρίνονται απαραίτητα για να αποκτήσετε εικόνα των διεκδικήσεων και του στόχου τους, επειδή η αναλυτική παράθεση θα έπρεπε να περιλάβει αναφορές που συνέχονται με την τακτική και την κατάστρωση των αιτημάτων.

        Η διεκδίκηση δεν μπορεί, παρά το γεγονός ότι συζητήσαμε μόνο για τις επικουρικές συντάξεις και υπάρχει ήδη διαμορφωμένη σε ορισμένα ζητήματα αντίθετη νομολογία, να μην εντοπίζεται, καταρχήν, στο σύνολο των οικονομικών απωλειών που προκάλεσαν διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους κατά την τελευταία τριετία. Προς τούτο, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καθορίσει τις απώλειές του συγκεκριμένα και με αναγωγή σε σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις, επιστολές κ.λπ.), όπου δε χρειαστεί θα έχετε τη βοήθειά μου. Αποδέκτης των αιτημάτων θα είναι τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας και στους τρεις διαδοχικούς βαθμούς δικαιοδοσίας τους. Μετά την εξάντλησή τους και εφόσον το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, τελευταίος σταθμός θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.

Η δαπάνη για τη δικαστική διεκδίκηση όσων χάθηκαν θα ανέλθει στο εφάπαξ ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, για κάθε ενδιαφερόμενο. Εξάλλου, μεταξύ μας, δηλαδή εμού, του Κινήματος και των μελών του, θα συναφθεί συμφωνία εργολαβίας δίκης, στην οποία θα προβλεφθεί η καταβολή σε εμένα μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής εκκρεμότητας ποσού ίσου με το επτάμισι τοις εκατό (7,5%) εκείνου που θα σας επιδικαστεί συνολικά. Το ποσό αυτό θα λάβω εντός μηνός μετά την απόδοσή του στους δικαιούχους από το Ελληνικό Δημόσιο. Εξάλλου, από το ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, εξήντα (60) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα μου καταβάλει κάθε ενδιαφερόμενος με την ανάθεση της εντολής και το υπόλοιπο με την κατάθεση του πρώτου δικογράφου. Εννοείται ότι στις επικρατούσες συνθήκες για τις υπόλοιπες φάσεις της δικαστικής διεκδίκησης δεν θα υπάρξει άλλη εκ μέρους μου απαίτηση και δική σας επιβάρυνση.


Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε άλλη διευκρίνιση.

                                                                                         Με εκτίμηση

                                                                                    Δρ Θανάσης Γ. Ξηρός           


        

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ 

 

δελφων 5 - τκ 10680 αθηνα
τηλ. 210-3611777, 3608187, 6972-407958
fax 210-3640544
e-mail : papailiu@otenet.gr


Αποδεχόμενος την πρόταση, αναφέρω τα εξής :

1) Είναι γνωστό, ότι η «καταιγίδα» των περικοπών των συντάξεων αφορά και τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Οι περικοπές στις κύριες συντάξεις αναφέρονται ι) στην επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) και στη συνέχεια στην επιπλέον ΕΑΣ (για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας), ιι) στην επιβολή ορίου ύψους (πλαφόν) σύνταξης με τη συμπερίληψη σ΄ αυτό και του οικογενειακού επιδόματος, ιιι) στις διαδοχικές περικοπές των κυρίων συντάξεων αναλόγως της ηλικίας και αναλόγως του ύψους της σύνταξης

Οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις αναφέρονται  ι) στην επιβολή ειδικής εισφοράς συνταξιούχων (ΕΕΣ), ιι) στη μείωση και στην περαιτέρω μείωση των επικουρικών συντάξεων.

Οι παραπάνω περικοπές μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι 

α) Η διαφοροποίηση από πλευράς συνταξιοδοτικής αναλόγως της ηλικίας,  δημιουργεί αυθαίρετα δύο κατηγορίες συνταξιούχων, με αποτέλεσμα αυτή η διαφοροποίηση  να συνιστά άνιση μεταχείριση για τη μία από αυτές.

β) Η καθιέρωση ανώτατου ορίου σύνταξης (πλαφόν), για τον προσδιορισμό του οποίου συνυπολογίζεται πλέον και το οικογενειακό επίδομα (ενώ πριν αυτό δεν  συνυπολογίζονταν) σημαίνει, ότι ουσιαστικά καταργείται το οικογενειακό επίδομα, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της προστασίας της οικογένειας

γ) Και εκ του λόγου, ότι στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης εισρέουν εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του Κράτους, οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων αμφισβητούνται συνταγματικά, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχει προηγηθεί η σύνταξη αναλογιστικών μελετών.

δ) Εκτός από τις παραπάνω επιμέρους ενστάσεις, οι περικοπές των συντάξεων με υπέρμετρη απώλεια εισοδήματος συνιστούν ουσιώδη (μερική) στέρηση περιουσιακού δικαιώματος, που  προσκρούουν στο περί σεβαμού της προσωπικότητας του ανθρώπου άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, στο δικαίωμα προστασίας της περιουσίας της ΕΣΔΑ, στην αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη, στην αρχή της αναλογικότητας κλπ

2) Οι προσφυγές, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,  ασκούνται κατά ι) της πράξης απονομής σύνταξης, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος της σύνταξης ή διενεργούνται περικοπές και ιι) των σχετικών εκκαθαριστικών (;) εγγράφων, στα οποία αποτυπώνονται οι συντάξιμες αποδοχές.       

Απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να συνταχθεί το ιστορικό κάθε μιάς περίπτωσης συνταξιούχου, είναι η αρχική πράξη απονομής σύνταξης, η πράξη απονομής σύνταξης, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος της σύνταξης ή διενεργούνται περικοπές και τα εκκαθαριστικά (;) έγγραφα, το τελευταίο πριν τη σχετική περικοπή και τα επόμενα της περικοπής.  

3) Πρέπει να ερευνηθεί, αν, βάσει των ισχυόντων κανονισμών, πριν την προσφυγή στα δικαστήρια, υφίσταται υ π ο χ ρ έ ω σ η  άσκησης ένστασης ενώπιον της ΤΔΕ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

4) Η αμοιβή (ανά υπόθεση) για μεν τις δύο πρώτες περιπτώσεις (διαφοροποίηση λόγω ηλικίας, συμπερίληψη του οικογενειακού επιδόματος στο πλαφόν) είναι διακόσια πενήντα ευρώ πλέον ΦΠΑ κ α ι για τις τυχόν υπόλοιπες 120 ευρώ + 23 % ΦΠΑ και εργολαβικό αντάλλαγμα 12 % (επί των επιδικασθησομένων) + 23 % ΦΠΑ, πλέον του παραβόλου και των ενσήμων.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

               Ευχαριστώ και πάλι, 

Γιώργος Η. Παπαηλιού

        

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΣΑΛΑΜΑΡΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 95 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 15124
Τηλ. 6973306443
Email: vsalamar@hotmail.comΣε απάντηση της από 07.02.2013 επιστολής σας, σας ενημερώνω ότι:
1.   Αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης μπορούν να αποτελέσουν οι περικοπές που τα μέλη σας έχουν υποστεί στις συντάξεις τους με κριτήρια όπως η ηλικία, το ύψος των συντάξεων κλπ., μέσω των «μνημονιακών» νόμων. Σχετικά με το ειδικότερο ζήτημα του οικογενειακού επιδόματος, το οποίο αφορά σε συνταξιούχους του ΟΤΕ, καθώς αυτή η περικοπή έγινε έμμεσα, μέσω της εν συνόλω περικοπής της σύνταξης, θεωρώ ότι η σχετική δικαστική διεκδίκηση είναι αρκετά προβληματική και πρέπει να υπάρξει αρκετή περίσκεψη για ενδεχόμενη σχετική δικαστική διεκδίκηση.
Η αναζήτηση των σχετικών ποσών που έχουν περικοπεί θα γίνει με αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Όσον αφορά στο χρόνο στον οποίο μπορούμε να ανατρέξουμε για την αναζήτηση αυτών των ποσών, αυτός περιορίζεται στα 2 χρόνια καθώς η παραγραφή αξιώσεων έναντι του Δημοσίου είναι εξαιρετικά σύντομος.
2.   Τα έγγραφα που θα είναι οπωσδήποτε απαραίτητα για κάθε ενάγοντα/ενάγουσα συνταξιούχο είναι η πράξη με την οποία του/της αποδόθηκε η σύνταξη και εκκαθαριστικά πριν και μετά από κάθε περικοπή. (Ενδεχομένως, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να απαιτηθούν και πρόσθετα έγγραφα.)
3.   Όπως προαναφέρθηκε η διεκδίκηση των ποσών που έχουν περικοπεί θα γίνει με την άσκηση αγωγής αποζημίωσης. Ταυτόχρονα με την άσκηση της αγωγής, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση η προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης. Για να ευδοκιμήσει μια τέτοια αίτηση πρέπει να μπορεί να θεμελιωθεί η αδυναμία ή η ιδιαίτερη δυσχέρεια του αιτούντος προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του. Η προσωρινή επιδίκαση αποκλείεται αν προσκρούει στο δημόσιο συμφέρον, ή αν η αντίστοιχη καταψηφιστική αγωγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώ ότι ανάλογη αίτηση κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθεί, συνεπώς δε τη συνιστώ καθότι δε θα είναι καλό να υπάρχει μια αρνητική απόφαση πριν την εκδίκαση της κύριας αγωγής.
Όσον αφορά το περιεχόμενο της αγωγής, μετά από στάθμιση των συνθηκών, νομικών και πραγματικών, που επικρατούν, θεωρώ καλύτερο να ασκηθούν αγωγές ανάλογα με το λόγο της περικοπής, δηλαδή αγωγή όσων υπέστησαν περικοπές λόγω ηλικίας, αγωγή όσων υπέστησαν περικοπές λόγω ύψους συντάξεως κλπ. Με τον τρόπο αυτό δε φορτώνεται υπέρμετρα το Δικαστήριο κατά την κρίση του και αυξάνονται οι πιθανότητες, λόγω διασποράς σε διαφορετικούς δικαστές, να υπάρξει ευνοϊκή απόφαση.
4.   Το κόστος ανέρχεται σε 1.000€ πλέον ΦΠΑ 23% (ήτοι 1.230€) για κάθε αγωγή, εφόσον το μέγιστο διεκδικούμενο επιμέρους (δηλαδή για κάθε ενάγοντα) ποσό δεν υπερβαίνει τις 88.040€. Σημειώνω ότι με βάση την τελευταία ρύθμιση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ο μέγιστος αριθμός εναγόντων ανά αγωγή δε μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα. Έτσι, μπορεί να ασκηθεί μία αγωγή ανά 50 συνταξιούχους. Το ήμισυ του ποσού αυτού καταβάλεται με την κατάθεση της αγωγής και το υπόλοιπο κατά την εκδίκαση.
Αν η αγωγή ευοδωθεί, η επιπλέον αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του επιδικασθέντος ποσού, εφόσον αυτό φυσικά εισπραχθεί.
5.   Τέλος, όπως ειπώθηκε και στην κατ’ ιδίαν συνάντησή μας και ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξω και κατά τη Γενική Συνέλευση του σωματείου σας, οι πιθανότητες ευδοκίμησης μιας τέτοιας αγωγής είναι, κατά τη γνώμη μου, λιγοστές. Εντούτοις, όσοι επιλέξουν να το προσπαθήσουν, θα έχουν από μέρους μου την καλύτερη δυνατή νομική υποστήριξη. Όσον αφορά δε σε ενδεχόμενη συνεργασία με τους έτερους συναδέλφους, μια τέτοια προοπτική είναι φυσικά αποδεκτή και επιθυμητή εκ μέρους μου, καθώς, λόγω της φύσης της υπόθεσης, μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει για τα μέλη του σωματείου σας.
Με εκτίμηση,
Ευάγγελος Π. Σαλαμάρας
Δικηγόρος


1 σχόλιο:

  1. Με δεδομένο ότι και οι τρεις δικηγοροι δεν δινουν πολλες ελπιδες για ευδοκίμηση της υπόθεσης και με δεδομένο επίσης οτι οι απαιτήσεις τους , παρόλο που διαφοροποιούνται σημαντικά, ειναι αρκετά υπολογίσιμες (για τα σημερινά δεδομένα), μια συμμετοχή στη δικαστική διένεξη γινεται τελικά για την τιμή των όπλων???
    Απ την αλλη μεριά υπάρχει και η θεωρεία αν δεν μπορεις να αποφύγης το βιασμό κάτσε να τον απολαύσεις. Οι συνάδελφοι των Αθηνών που μπορούν και παρακολουθούν τι εξελιξεις απο πιο κοντά, τι προτίθενται να πράξουν??
    Ακομα, εαν μετά απο συλλογική απόφαση (προς αποφυγή τυχόν συναλλαγών)επιλεγεί ο καταλληλότερος δικηγόρος (που δεν είναι απαραίτητο να είναι και ο φθηνότερος), υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθούν καλλίτεροι όροι αμοιβής ??

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Επισκέψεις από 21-2-2012